Aktualności Dziennik Elektroniczny Terminarz Klasy Galeria fotografii Strona SU Per Aspera Ad Astra  

Strona główna
Szkoła  to  MY!
Sami o sobie
F.A.Q.
Nasze zakątki
Historia szkoły
Nasze czasopisma
BIG
Osiągnięcia szkoły

Sekretariat
Grono pedagogiczne
Godziny lekcyjne
Rekrutacja
Dokumenty
Linki
Kontakt

Urszulanka Roku
Lekcje muzealne

 10 lat Gimnazjum 
Zasady rekrutacji do
naszego Gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013


1. Nasze Gimnazjum nie funkcjonuje w elektronicznej rekrutacji, której podlegają tylko i wyłącznie szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Wrocław.
2. W roku szkolnym 2012/2013 planowane jest otworzenie dwóch pierwszych klas żeńskich ok. 26 osób każda.
3. Rekrutacja odbywa się od 6 lutego 2012 roku do 6 lipca 2012 roku.
4. Zapraszamy na DRZWI OTWARTE DO GIMNAZJUM:
" 04.02.2012 (sobota godz. 10.00)
" 03.03.2012 (sobota godz. 10.00)
" 12.05.2012 (sobota godz. 10.00)

5. Na stronie Gimnazjum zamieszczone są dokumenty szkoły - Statut Szkoły i Regulamin Szkoły; prosimy, aby kandydatka i jej rodzice zapoznali się szczegółowo przed podjęciem decyzji o chęci podjęcia nauki w naszej szkole.

Harmonogram rekrutacji
 06.02.2012  rozpoczęcie rekrutacji, początek składania dokumentów
Składamy następujące dokumenty: podanie i życiorys, kartę kandydata, ankietę rodziców, oryginał świadectwa ukończenia V klasy, oceny z półrocza klasy VI, opinię wychowawcy, odpis aktu urodzenia oraz deklarację wyboru drugiego języka obcego. Wszystkie dokumenty do pobrania poniżej.
 od 06.02.2012  rozpoczęcie rozmów z dyrektorem szkoły kandydatki i jej rodziców
na rozmowę umówiamy się telefonicznie lub osobiście podczas składania dokumentów. Prosimy dostarczyć zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 do 22.06.2012 (do 16:30)  prosimy o przekazanie informacji na temat wyników sprawdzianu szóstoklasisty
 25.06.2012  ogłoszenie listy przyjętych uczniów
listę nowo przyjętych uczennic wywiesimy do wglądu w naszej szkole
 26 czerwca 2012 (godz. 15.30)  test kompetencji językowych z języka angielskiego dla wszystkich osób uczących się języka angielskiego przed przystąpieniem do nauki w gimnazjum.
 26 czerwca 2012 (godz. 16.45)  test kompetencji językowych z języka niemieckiego dla wszystkich osób uczących się języka niemieckiego przed przystąpieniem do nauki w gimnazjum.
 26.06.2012  spotkanie z rodzicami nowo przyjetych uczennic na zebraniu informacyjnym
zapraszamy rodziców na zebranie informacyjne, które odbędzie się o godz. 16.30
 29.06. - 06.07.2012  czas na dostarczenie do szkoły pozostałych dokumentów - zakończenie rekrutacji
prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: oryginał świadectwa ukończenia kl. VI, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty, kartę zdrowia, 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne oraz zaświadczenie przekazania ucznia

Zaleca się, aby kandydatka ubiegająca się o miejsce w pierwszej klasie:
# odwiedziła szkołę w czasie Dni Otwartych Drzwi,
# zapoznała się za Statutem Szkoły i Regulaminem Szkoły,
# podjęła dobrze przemyślaną decyzję,
# odbyć rozmowę z siostrą dyrektor
# złożyć w momencie zgłoszenia do szkoły (przed rozmową z Dyrektorem) wymagane dokumenty:
- podanie i życiorys do pobrania
- kartę kandydata do pobrania
- ankieta dla rodzica kandydatki do pobrania
- deklaracja wyboru drugiego języka obcego do pobrania
- świadectwo ukończenia klasy V (oryginał)
- oceny z półrocza klasy VI
- opinię wychowawcy
- odpis aktu urodzenia,

Kryteria i punkty rekrutacyjne:
1. Uczennica otrzymuje punkty rekrutacyjne za oceny z: języka polskiego, historii i społeczeństwa, matematyki, przyrody i jęz. obcego nowożytnego wiodącego na świadectwie z V klasy i półrocze klasy VI według następującego wzoru:

ocena celująca - 5 pkt.
b. dobra - 4 pkt.
dobra - 3 pkt.
dostateczna - 2 pkt.
dopuszczająca - 1 pkt.

2. Do punktów rekrutacyjnych dodajemy liczbę punktów uzyskanych ze sprawdzianu na koniec SP.
3. Uczennica, która w V kl. i na półrocze kl. VI otrzymała wzorowe zachowanie otrzymuje dodatkowo 2 punkty.
4. Za świadectwo z wyróżnieniem, kandydatka otrzymuje dodatkowe 3 punkty.
5. W przypadku, gdy kilka kandydatek uzyska taką samą punktację, komisja rekrutacyjna przyznaje dodatkowe punkty za szczególne osiągnięcia w konkursach interdyscyplinarnych lub innych konkursach przedmiotowych - na etapie rejonowym - 1 punkt i na etapie wojewódzkim - 2 punkty.