X LAT GIMNAZJUM OSU we Wrocławiu
X LAT GIMNAZJÓW we Wrocławiu
Gimnazjum Urszulańskie we Wrocławiu jest wyjątkową szkołą. Tworzą ją ludzie, miejsca i wydarzenia - to stanowi o jej charakterze. Jubileuszowa prezentacja odkryje nieco przed nami ten charakter - zapraszamy!
Nasze Gimnazjum, świętujące dziesięciolecie swojej dziłalności, to pole działania dziesiątków nauczycieli i setek uczennic, osób, które miały i mają okazję w naszej szkole pracować -
oto oni!
Zdjęcia dotychczas nieobecne w galeriach internetowych naszej szkoły, po raz pierwszy publikowane są na stronie internetowej Jubileuszu. Fotografie sprzed ery aparatu cyfrowego (1999-2005):
zapraszamy!
Uroczystość obchodów jubileuszu dziesięciolecia Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej rozpocznie się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego.
Plan Jubileuszu
Czy szkoły jednorodne, w której uczą się przedstawiciele jednej płci, mają sens w dzisiejszych, nowoczesnych czasach? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie podczas specjalnej konferencji (09.10.2009).
Specjalny numer gazetki szkolnej jubileuszowej, składający się w części z naszych periodyków "Wiedź-my", "Aim High", "Klio" i "Bakterii" - już teraz na naszej stronie! Czteranaście stron rzetelnego dziennikarstwa - zapraszamy do lektury!

KLIK-MEDIA

MARZEC 2009 - CZERWIEC 2010


Gimnazjum nr 27


CEL: edukacja obywatelska, przedsiębiorcza, medialna, współpraca i integracja międzyszkolna.


Uczestnicy: uczniowie i nauczyciele wrocławskich gimnazjów.
p. Elżbieta Skotnicka / p. Magdalena Olbrich

Fotorelacja
Czekamy na
wydarzenie

WYSTAWA O GIMNAZJACH

29.09-11.10 2009


Wrocławski Rynek


CEL: przedstawienie w postaci tablic (100x70) dorobku dziesięciu lat pracy wrocławskich gimnazjów.


Uczestnicy: wrocławskie gimnazja - każde szkoła ma swoją planszę.

p. Piotr Sołodyna

PARADA SZTANDARÓW

29 września 2009


Wrocławski Rynek


CEL: poznanie tradycji wrocławskich gimnazjów.


Uczestnicy: poczty sztandarowe, po jednej klasie z wychowawcą z każdej szkoły (30 osób).

p. Dorota Witrykus/klasa 3/poczet sztandarowy

WYSTAWA SZTANDARÓW

29.09-11.10 2009


Muzeum Miejskie


CEL: prezentacja tradycji gimnazjów wrocławskich.


Uczestnicy: wrocławskie gimnazja posiadające sztandar.

s. Estera Grzegorek / poczet sztandarowy

RAJD DYDAKTYCZNY

jesień 2009-wiosna 2010


wszystkie gimnazja


CEL: prezentowanie mocnych stron wrocławskich gimnazjów (ciekawe lekcje, wystawy prac uczniowskich, itp.)


Uczestnicy: uczniowie i nauczyciele gimnazjów.

wszyscy nauczyciele / Samorząd Uczniowski

Fotorelacja
Czekamy na
wydarzenie

FORUM UCZNIOWSKIE

marzec/kwiecień 2010


Gimnazjum nr 29


CEL: wymiana doświadczeń na temat prawa do nauki, prawa do bezpieczeństwa, prawa do wychowania w rodzinie.


Uczestnicy: Rzecznik Praw Dziecka i uczniowie wrocławskich gimnazjów.

Samorząd Uczniowski

Fotorelacja
Czekamy na
wydarzenie

DZIEŃ TALENTÓW

kwiecień/maj 2010


Centrum Kultury Wrocław-Zachód


CEL: promowanie osiągnięć uczniów.


Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów 1 lub 2 przedstawicieli.

p. Joanna Otlewska/p. Monika Tropper

Fotorelacja
Czekamy na
wydarzenie

Blaski i cienie gimnazjum

12 maja 2010


Zespół Szkół nr 14


CEL: ukazanie roli gimnazjów, ich sukcesów i kierunków rozwoju.


Uczestnicy: przedstawiciele MEN, władze miejskie, kuratorium, dyrektorzy szkół, uczniowie i rodzice.

s. Estera Grzegorek / SU

Fotorelacja
Czekamy na
wydarzenie

GALA X-LECIA

10 czerwca 2010


Zespół Szkół nr 14


CEL: podziękowanie dyrektorom i społeczności szkół gimnazjalnych.


Uczestnicy: przedstawiciele MEN, władze miejskie, kuratorium, dyrektorzy szkół, uczniowie i rodzice.

s. Estera Grzegorek / SU

Fotorelacja
Czekamy na
wydarzenie