Aktualności Dziennik Elektroniczny Terminarz Klasy Galeria fotografii Strona SU Per Aspera Ad Astra  

Strona główna
Szkoła  to  MY!
Sami o sobie
F.A.Q.
Nasze zakątki
Historia szkoły
Nasze czasopisma
BIG
Osiągnięcia szkoły

Sekretariat
Grono pedagogiczne
Godziny lekcyjne
Rekrutacja
Dokumenty
Linki
Kontakt

Urszulanka Roku
Lekcje muzealne

 10 lat Gimnazjum 
Najczęściej zadawane pytania
(ang. F.A.Q. - frequently asked questions)

Dyrektor Gimnazjum, s.Agnieszka Młynarczykowska, odpowiada na pytania, które prawie codziennie słyszymy przez telefon od osób zainteresowanych Szkołą. Warto się zapoznać z odpowiedziami przed podniesiem słuchawki :)
Co decyduje o przyjęciu do Gimnazjum?
Czy w szkole mogą uczyć się chłopcy?
Czy Gimnazjum jest szkołą prywatną?
Ile wynosi czesne za miesiąc nauki?
Czy lekcje odbywają się w grupach?
Czy w szkole uczą same siostry zakonne?
Czy do szkoły mogą uczęszczać uczennice nie-katoliczki?
W jaki sposób objawia się charakter religijny Gimnazjum?
Jak szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczennicom?
Jaki jest poziom nauczania w Gimnazjum?
Czy uczennice Gimnazjum biorą udział w konkursach?
W jakich zajęciach pozalekcyjnych mogą brać udział uczennice?
O której godzinie zaczynają się lekcje?
Czy szkoła organizuje jakieś formy wypoczynku dla uczennic?
Jaka jest średnia liczba uczennic w klasie?
Jaki strój obowiązuje w szkole?
Czy uczennice mają możliwość korzystania z obiadów?
Jakie istnieją formy kontaktu szkoły z rodzicami?

Co decyduje o przyjęciu do Gimnazjum?
O przyjęciu do Gimnazjum decyduje suma punktów za wynik sprawdzianu po klasie 6 i za oceny z przedmiotów wyznaczanych co roku przez Dolonśląskiego Kuratora Oświaty.

Czy w szkole mogą uczyć się chłopcy?
Nie, ponieważ jesteśmy szkołą żeńską, dlatego nie przyjmujemy chłopców.

Czy Gimnazjum jest szkołą prywatną?
Jesteśmy szkołą publiczną prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Ile wynosi czesne za miesiąc nauki?
W gimnazjum nie ma czesnego. Jesteśmy szkołą publiczną, dlatego otrzymujmy dotację z Urzędu Miejskiego Wrocławia z Wydziału Edukacji. Rodzice wpłacają natomiast co miesiąc (przez 10 miesięcy) opłatę na Radę Rodziców w wysokości 100 złotych.

Czy lekcje odbywają się w grupach?
Oczywiście wszystkie zajęcia językowe, informatyczne i techniczne odbywają się z podziałem na grupy. Poza tym "dzielone" są także lekcje na innych przedmiotach, takich jak: fizyka, chemia, matematyka, biologia, PDŻ w zależności od potrzeb.

Czy w szkole uczą same siostry zakonne?
Kadrę pedagogiczną naszego Gimnazjum stanowią zarówno siostry jak i nauczyciele świeccy, z tym, że sistry są w znacznej mneijszości.

Czy do szkoły mogą uczęszczać uczennice nie-katoliczki?
Jesteśmy szkoła katolicką, jednak nie oznacza to wcale, że nie mogą do niej uczęszczać dziewczęta innych wyznań, jeśli tylko one same i ich rodzice zgadzają się na wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich.

W jaki sposób objawia się charakter religijny Gimnazjum?
W szkole organizowane są Eucharystie I - piątkowe oraz z okazji niektórych świat kościelnych czy święta patronalnego szkoły. Dziewczęta biorą udział w codziennej modlitwie rozpoczynające zajęcia lekcyjne, uczestniczą w rekolekcjach szkolnych. Mniej więcej raz w miesiącu Samorząd Uczniowski przygotowuje czuwanie - spotkanie modlitewne dla chętnych uczennic i ich rodziców, np. nabożeństwo do Anioła Stróża, drogę krzyżową, nabożeństwo różańcowe, czuwanie życie - śmierć - życie, roraty czy nabożeństwo do Ducha Świętego przed egzaminem gimnazjalnym. Organizujemy także comiesięczne dni SERVIAM, których celem jest wdrażanie w życie programu wychowawczego szkoły sprowadzającego się do słowa serviam, czyli służę: ludziom, Bogu, Ojczyźnie.

Jak szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczennicom?
Nasze Gimnazjum jest szkołą żeńską, dlatego mamy mniej problemów, które częściej występują w szkołach koedukacyjnych zwłaszcza, jeśli chodzi o przejawy agresji, z którymi nie spotykamy się. Jesteśmy szkołą kameralną (tylko 3 klasy, po jednej na każdym poziomie), co sprawia, że dziewczęta się znają i mają ze sobą bliższy kontakt. Oczywiście na przerwach organizowane są dyżury nauczycieli, a wejścia do szkoły pilnuje osoba odpowiedzialna za furtę klasztorną (wspólne wejście do klasztoru i szkół - portiernia).

Jaki jest poziom nauczania w Gimnazjum?
Myślę, że w obecnych czasach najbardziej miarodajne są wyniki egzaminu gimnazjalnego, w których od początku istnienia szkoły plasujemy się w pierwszej trójce na terenie województwa. Dla przykładu mogę podać wyniki ubiegłorocznych egzaminów gimnazjalnych 2008: średnia szkoły - 85,3 (część humanistyczna - 43,5; matematyczno-przyrodnicza - 41,8).

Czy uczennice Gimnazjum biorą udział w konkursach?
Corocznie dziewczęta biorą udział w wielu konkursach zarówno pozaszkolnych jak i tych, które organizuje dla nich Samorząd Uczniowski na terenie szkoły, zapraszając do udziału także dzieci i młodzież z innych szkół urszulańskich w Polsce. Cieszymy się sukcesami naszych uczennic w licznych konkursach polonistycznych, językowych, plastycznych, komputerowych, interdyscyplinarnych itd., z których oczywiście najważniejszy dla gimnazjazjalistki to zDolny Ślązak Gimnazjalista, w którym mamy już kilkanaście laureatek i finalistek. Zapraszam do odwiedzenia linku "osiągnięcia szkolne" na stronie internetowej naszego Gimnazjum, gdzie można znaleźć informacje o wszystkich znaczących sukcesach naszych uczennic.

W jakich zajęciach pozalekcyjnych mogą brać udział uczennice?
Uczennic naszej Szkoły uczą się drugiego języka obcego (do wyboru język niemiecki lub francuski poza obowiązkowym dla wszystkich językiem angielskim), a w zależności od zainteresowań i predyspozycji dziewczęta mogą także brać udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych takich jak: biologiczne, historyczne, teatralne, matematyczne, informatyczne, sportowe, redakcyjne szkolnego czasopisma "Wiedź-my", zajęcia na basenie.

O której godzinie zaczynają się lekcje?
Poza środą, kiedy to zajęcia zaczynają się apelem o godz. 7.45, w pozostałe dni tygodnia lekcje rozpoczynają się wspólną modlitwą i spotkaniem informacyjnym o godz. 7.55

Czy szkoła organizuje jakieś formy wypoczynku dla uczennic?
Każda klasa wyjeżdża na 1 - dniową wycieczkę jesienną oraz 3 - 4 dniową wiosenną. Tradycją Szkoły jest wyjazd klasy trzeciej na wycieczkę - pielgrzymkę do Rzymu i Italii. W czasie wakacji letnich i ferii zimowych uczennic naszego Gimnazjum mogą uczestniczyć w organizowanych razem z Liceum wyjazdach na spływ kajakowy czy obóz narciarski. Organizujemy również jesienne i wiosenne rajdy rowerowe oraz rozgrywki międzyklasowe. W ostatnich latach dziewczyny mogą brać udział w warsztatach fotograficznych, organizowanych przez nauczyczycieli naszej szkoły.n

Jaka jest średnia liczba uczennic w klasie?
W związku z tym, że mamy tylko po jednej klasie na każdym poziomie, zespoły klasowe w naszej Szkole są liczne - ok. 30 uczennic, jednak w klasach żeńskich łatwiej jest zaprowadzić dyscyplinę niż w klasach koedukacyjnych tym bardziej, że przychodzą do nas dziewczęta chętne do nauki.

Czy uczennice mają możliwość korzystania z obiadów?
Nie prowadzimy stołówki szkolnej, ale uczennice naszego Gimnazjum mogą korzystać z obiadów szkolnych w Liceum, które mieści się w tym samym budynku klasztornym.

Jaki strój obowiązuje w szkole?
W Szkole obowiązuje mundurek codzienny (granatowa bluza z marynarskim kołnierzem z dwoma białymi paskami lub strój letni: biała bluza z krótkim rękawkiem z dwoma granatowymi paskami na kołnierzu i rękawach) oraz mundurek galowy (garsonka: granatowa spódnica i marynarka z białym kołnierzem z dwoma granatowymi paskami).

Jakie istnieją formy kontaktu szkoły z rodzicami?
Raz na kwartał organizujemy spotkania z wychowawczyniami klas oraz konsultacjami ze wszystkimi nauczycielami. Poza tym w zarówno rodzice, jak i nauczyciele mają możliwość indywidualnego kontaktowania się ze sobą w sytuacjach wymagających wymiany informacji.