skład samorządu
papiery
galeria
galeria
fotografia roku
galeria
galeria
napisz do nas
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

ZESTAWIENIE WYNIKÓW LIGI KLAS W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

W V edycji Ligi Klas wyniki klas w poszczególnych dziedzinach przedstawiają się następująco: (zebrała AniaŁukaszczuk):

Raz w miesiącu Opiekun SU sprawdzał podczas lekcji porządek:
I miejsce - klasa II - śr. 49,4 /60 (poprzedni rok I miejsce)
II miejsce - klasa I - śr. 48,1 /60 pkt (poprzedni rok x)
III miejsce - klasa III - śr. 36,4 /60 pkt (poprzedni rok: III miejsce)


Co miesiąc komisja dwuosobowa (Przewodnicząca i Opiekun SU) sprawdzali stan porządku w klasach:
I miejsce - klasa I - śr. 52 /60 pkt (poprzedni rok: x)
II miejsce - klasa II - śr. 47,8 /60 pkt (poprzedni rok I miejsce)
III miejsce - klasa III - śr. 36,8 /60 pkt (poprzedni rok III miejsce)


Co miesiąc sprawdzano także stan klasowej roślinności:
I miejsce - klasa I - śr. 23,8 /30 (poprzedni rok: x)
II miejsce - klasa II - (śr.) 20 / 30 pkt (poprzedni rok: 22,8)
II miejsce - klasa III - (śr.) 20 / 30 pkt (poprzedni rok: 23,3)


W każdym miesiącu zadaniem klasy było przygotowanie gazetki ściennej, która potem oceniana była przez komisję RSU:
I miejsce - klasa III - śr. 47,9 /65 pkt (poprzedni rok II miejsce)
II miejsce - klasa II - śr. 44,8 /65 pkt (poprzedni rok III miejsce)
III miejsce - klasa I - śr. 40,6 /65 pkt (poprzedni rok: x)


W ubiegłym roku szkolnym, wprowadzono jeszcze kolejną konkurencję porządkową - sprawdzanie czystości w szafkach na korytarzu:
I miejsce - klasa I - śr. 68,4 /80 pkt (poprzedni rok II miejsce)
II miejsce - klasa II - śr. 65,7 /80 pkt (poprzedni rok III miejsce)
III miejsce - klasa III - śr. 62,3 /80 pkt (poprzedni rok: x)


Przez cały rok szkolny klasy miały możliwość otrzymywania punktów za przesyłanie notek i fotorelacji z życia klasy na swoją podstronęna wwwSzkoły, oto wyniki:
I miejsce - klasa III - śr. 121,5 (poprzedni rok: 75,5 pkt)
II miejsce - klasa I - śr. 39,5 (poprzedni rok: x)
III miejsce - klasa II - śr. 29,5 (poprzedni rok: 25,8 pkt)

Przez cały rok uczennice gimnazjum brały udział w wielu konkursach - szkolnych i pozaszkolnych,, co również było punktowane do LK:
I miejsce - klasa III - śr. 69,5 pkt (poprzedni rok: 56)
II miejsce - klasa II - śr. 41,5 pkt (poprzedni rok: 34)
III miejsce - klasa I - śr. 5,5 pkt (poprzedni rok: x)

Łańcuch Szóstek:
I miejsce - klasa II - 288 szóstek (poprzedni rok: 253 )
II miejsce - klasa III - 251 szóstek (poprzedni rok: 200)
III miejsce - klasa I - 216 szóstek poprzedni rok: x)

Według ustaleń z Barda Śląskiego (2004), klasy otrzymują punkty również za średnie ocen z I i II semestru. Przypominamy, że średnia klasy razy 100 daje ilość "oczek" za tę "konkurencję". Wyniki po roku nauki są następujące:
I miejsce - klasa III - 406 + 444 ( 4,06 + 4,44 ) = 850 ( poprzedni rok: 765 )
II miejsce - klasa II - 387 + 411 ( 3,87 + 4,11 ) = 798 ( poprzedni rok: 824 )
III miejsce - klasa I - 392 + 398 ( 3,92 + 3,98 ) = 790 ( poprzedni rok: x)


Ponadto przyznawano klasom punkty bonusowe za najlepszy średni wynik punktowy we wszystkich kategoriach, a odbywało się to co 3 miesiące (grudzień, luty, czerwiec).
I miejsce - klasa III - 520 pkt
II miejsce - klasa II - 435 pkt
III miejsce - klasa I - 400 pkt

Według ustaleń z Barda Śląskiego (2004), klasy otrzymują punkty również za średnie ocen z I i II semestru. Przypominamy, że średnia klasy razy 100 daje ilość "oczek" za tę konkurencję. Po roku nauki wyniki przedstawiają się w następujący sposób:
I miejsce - klasa III - 406 + 444 (4,06 + 4,44) = 850 (poprzedni rok: 765)
II miejsce - klasa II - 387 + 411 (3,87 + 4,11) = 798 (poprzedni rok: 824)
III miejsce - klasa I - 392 + 398 (3,92 + 3,98) = 790 (poprzedni rok: x)

Klasy otrzymywały głównie punkty za stałe konkurencje w Lidze Klas, ale mogły je zdobyć również podczas niektórych imprez, np. Walentynek, Dnia Wiosny czy rozgrywek siatkę.

W ten sposób, po całym roku intensywnej pracy, ogólna klasyfikacja w Lidze Klas wygląda następująco:
I miejsce - klasa III - 7765
II miejsce - klasa II - 6443
III miejsce - klasa I - 5768

Zwyciężczyniami V edycji Ligi Klas zostały Mychy - klasa s. Rut Kowalczyk.
REKORDY ŚWIATA 2008/2009
Najlepszy stan porządku w szafkach - 68,4 / 80 pkt (2009) - klasa p.Olbrich
Najlepsze notowanie w KLASY - śr. 121,5 (2009) - klasa s.Rut Kowalczyk

W związku z faktem, ze wprowadzono poprawki co do punktowania za niektóre konkurencje, niemożliwe jest stwierdzenie czy padły w nich rekordy świata. Przyjmujemy jednak, że obecne wyniki za porządki w klasach i szafkach będę stanowiły punkt odniesienia za rok jako nieoficjalne rekordy. Jeśłi w kolejnej edycji nie zostaną poprawione - zostaną uznane za oficjalne.
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
podsumowanie 1.semestru
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec