skład samorządu
galeria
galeria
galeria
galeria
Był jeszcze niedawno temu taki czas w naszej Szkole, kiedy korytarze przemierzało niespełna 30 uczennic. Tak było na początku Gimnazjum, w 1999 roku. Niezbyt to odległe czasy z naszej perspektywy (rok 2005), ale ciężko to sobie uzmysłowić: tylko 30 osób przez calusieńki rok... Teraz, kiedy czasem zabraknie jednej klasy (nie mówiąc o dwóch!) na apelu porannym jest tak jakoś "łyso". Wtedy to, w roku szkolnym 1999/2000, zaczął się tworzyć nieformalnie Samorząd Uczniowski. Nie możemy jeszcze mówić o Radzie SU, ale pierwszy Samorząd Klasowy trzeba nam uznać jako pionierów tego organu SU. Pierwszym "przewodniczącym" SU była naówczas Izabela Cichońska, "wicePrzewodniczącą" Anna Skowron, a Skarbnikiem Magdalena Pokorska. Trudno jest nam teraz odtworzyć jakieś fakty z tamtego okresu. Jedynymi dostępnymi dokumentami są dzienniki szkolne, a z nich nie sposób odczytać wydarzeń, jakie mógł zainicjować Samorząd w tamtym składzie.

Sprawa ma się podobnie z drugim rokiem funkcjonowania Szkoły. Założyć musimy, że "przewodniczącą" Samorządu Uczniowskiego mogła być Gospodarz klasy II, wtedy Magda Mazur, z racji starszeństwa w Społeczności Szkolnej. "Wiceprzewodniczącą" była Ania Milewska, a Skarbnikiem Magda Grześlak. Uczennice brału udział w różnych wydarzeniach, między innymi w Sprzątaniu Świata. Ale wciąż nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, kto był inicjatorem wszelkich działań w Szkole (uczzennice? nauczyciele? siostra Grażyna - dyrektor?), a tych było niemało (co widać na zdjęciach "archiwalnych").

Pewien powiew nowości nastąpił w roku szkolnym 2001/2002. Na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego została wyznaczona przez Siostrę Grażynę Gez Pani Dorota Witrykus, nauczycielka matematyki. Wtedy to po raz pierwszy odbyły się wybory na Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Według naszej wiedzy było to jesienią 2001 roku. Przewodnicząca wtedy wybrana piastowała swoją funkcję stosunkowo niedługo, bo wkrótce została usunięta ze stanowiska decyzją Rady Pedagogicznej. Z tego względu nie będziemy podawać nazwiska tej osoby, a powiemy, że od tamtej chwili zaczęła przewodniczyć Samorządowi Ania Jurkowska, uczennica drugiej klasy.

1999-2003 p.Dorota Witrykus
2003-2005 s.Estera Grzegorek / p.Piotr Sołodyna
2005- p.Piotr Sołodyna


2002-2003 Anna Jurkowska
2003-2004 Małgorzata Poznańska
2004-2005 Aleksandra Tracichleb
2005-2006 Ewa Sławin
2006-2007 Agnieszka Petelenz-Łukasiewicz
2007-2008 Karolina Dzimira
2008-2009 Gabriela Pietraszkiewicz
2009-2010 Anna Łukaszczuk
2010-2011 Kaja MaleszkoAnia Jurkowska "szefowała" Samorządowi przez ponad 1 rok. Samorząd wtedy powoli zaczął organizować życie szkolne. Spotykano się co najmniej dwa razy w miesiącu lub częściej, jeśli potrzeba wzywała. Nasze Gimnazjum wzięło wtedy po raz pierwszy udział w akcji Góra Grosza. Ponadto zapraszono nas złożenia życzeń wielkanocnych do Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, dziewczęta pomagały w organizowaniu kolacji wigilijnej dla osób bezdomnych (włączjąc się do współpracy z Caritasem). Zwyczajowo organizowano Święto Dnia Wiosny (pokaz mody wiosennej), Dnia Nauczyciela, organizowano piękne bukiety kwiatów i składano życzenia z okazji różnych uroczystości, organizowano występy młodych talentów. Przeprowadzano ziórki charytatywne (np. zabawek, ubrań), między innymi na rzecz świetlicy środowiskowej. Z ważniejszych wydarzeń kadencji Ani Jurkowskiej należy wymienić udział naszego Samorządu Uczniowskiego w Spotkaniu Samorządów Uczniowskich Szkół Urszulańskich w Rybniku. Wydarzenie to miało miejsce w dniach 11-13 kwietnia 2002. Dyskutowano głównie o procedurze przyznawania odznaki SERVIAM w Gimnazjach Urszulańskich. Naszą Szkolę reprezentowały wtedy Ania Jurkowska, Milka Jabłecka i Asia Chruścicka, które wybrały się tam wraz z Opiekunem.

Następne wybory odbyły się mniej więcej w połowie roku szkolnego 2002/2003. Wysunięto kandydatury tylko z ówczesnej pierwszej klasy, a nową Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego została Gosia Poznańska. Gosia piastowała swój urząd do wiosny 2004 roku. Jest to pierwsza kadencja, z której trwania jesteśmy w stanie "zidentyfikować" pełny skład Rady Samorządu Uczniowskiego.


Rok szkolny 2003/2004 przyniosła zmiany w Samorządzie Uczniowskim. Dyrektor Siostra Lidia Nowak wyznaczyła nowych Opiekunów Samorządu Uczniowskiego: siostrę Esterę Grzegorek (nauczycielkę w-f i katechezy) oraz pana Piotra Sołodynę (nauczyciel j. angielskiego). Nie przyniosło to na początku dużych zmian - samorządność rozwijała się powoli, aczkolwiek sukcesywnie. Pewną nowością były cykliczne prawie cotygodniowe spotkania Rady Samorządu. Podczas tych spotkań Rada zaczęła powoli brać odpowiedzialność za życie szkolne, stopniowo ucząc się systematyczności w pracy i wyzwalając zasoby swojej kreatywności. Do nowości tego roku szkolnego należy zaliczyć I Drogę Krzyżową korytarzami Klasztoru Urszulanek oraz I Dzień Wdzięczności Rodzicom i Nauczycielom. Wydarzeniem bez precedensu była sesja wyjazdowa w Bardzie Śląskim w maju 2004 roku. Chociaż już wtedy oficjalnie nową Przewodnicząca była Ola Tracichleb, wydarzenie to zaliczamy do kadencji Gosi Poznańskiej. Wyjazd do Barda Śląskiego okazał się kamieniem milowym w rozwoju (Rady) Samorządu Uczniowskiego. Podczas wielogodzinnych obrad Rada dala podwaliny nowemu "ustrojowi" Samorządu Uczniowskiego (np. ustaliła nowe zasady rekrutacji do Rady SU), ponadto wyznaczyła pewne schematy działalności dla Samorządu (które się dzisiaj bardzo dobrze sprawdzają), dała początek Lidze Klas w formie, jaką obecnie znamy, ustaliła harmonogram pracy dla przyszłej Rady na rok szkolny 2004/2005, opracowała uroczystości i imprezy na pierwsze półrocze tego roku. Był to rok szkolny dla (Rady) Samorządu Uczniowskiego ze wszech miar owocny. Ola Tracichleb została wybrana Przewodnicząca po obfitującej w ciekawe wydarzenia kampanii wyborczej, pokonując przy okazji sporą grupkę oponentów. Podczas wyborów wiosną 2004 wyłoniono również wiecPrzewodniczącą SU (Ewę Bicz), która miała rozpocząć urzędowanie z początkiem roku szkolnego 2004/2005.


Początek roku szkolnego 2004/2005 dla SU to czas wyłaniania nowej Rady. W tamtym roku wprowadzono nowe zasady naboru do Rady SU. Od tamtej pory część Samorządu jest wybierana w wyborach powszechnych (Przewodnicząca i wicePrzewodnicząca oraz trzech Gospodarzy Klas), a pozostałe osoby są wybierane przez Opiekunów SU przy wsparciu rady Przewodniczącej i wicePrzewodniczej. Niespodziewanie istotnym elementem dla życia Szkoły okazał się aparat cyfrowy, który Siostra Dyrektora zakupiła do naszej szkoły. Od tego momentu każde wydarzenie było uwieczniane i skrzętnie przechowywane w żółtych folderach na twardym dysku (w całym roku szkolnym wykonano ponad 3 000 zdjęć). Ta mała maszynka przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju strony internetowej Samorządu Uczniowskiego, która powstała latem 2004 roku. Do "nowinek" tamtego roku szkolnego chcemy zaliczyć: I Nabożeństwo Roratnie, Walentynki w Gimnazjum, Nabożeństwo do Ducha Świętego (w intencji egzaminu klasy III), Dzień Misia (z okazji Dnia Dziecka). Wybory, które odbyły się na wiosnę 2004 zwyciężyła Ewa Sławin, wicePrzewodniczącą została Marta Miszczyszyn. Innym ważnym wydarzeniem tego roku była I Edycja Ligi Klas, którą wygrała "w cuglach" III klasa Siostry Estery Grzegorek. Wydarzeniem o niebagatelnym znaczeniu był I Plebiscyt Urszulanka Roku, w którym zarówno uczennice jak i nauczyciele uhonorowali tym zaszczytnym tytułem Gosię Poznańską, już uczennicę klasy III. Spotkanie w Bardzie Śląskim w czerwcu 2005 zaowocowało opracowaniem planu pracy na rok szkolny 2005/2006. Rada Samorządu zmodyfikowała zasady wyboru Rady Samorządu. Opracowano profil kandydatki do Rady Samorządu, zdecydowano o wprowadzeniu etapu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami oraz postanowiono, że członkowie RSU będą podpisywać kontrakty. Innym ważną sprawą było nakreślenie planu realizacji hasła Urszulańskiego SERVIAM dla naszej Szkoły na rok szkolny 2005/2006 (min. Dzień SERVIAM). Postanowiono sformalizować Sekcje Samorządu Uczniowskiego nadając im status "satelit" RSU. Nowe sekcje to: informacyjna, modlitewna, charytatywna, literacka, plastyczna, liturgiczna i sekcja muzyczna.
Początek roku szkolnego 2005/2006 to przyniósł znaczące zmiany. Siostra Estera, dotychczasowa współOpiekun SU, została dyrektorem Gimnazjum, a Pan Piotr Sołodyna samodzielnym Opiekunem SU. Plan na rok szkolny 2005/2006 zapowiadał wiele pracy, więc członkowie nowej Rady SU już od samego początku swojej działalności zakasawszy rękawy ostro wziąli się do pracy. Warto zaznaczyć, że od tego roku szkolnego kandydatki do RSU przechodziły także etap rozmowy kwalifikacyjnej, w wyniku której wyłonił się pełny dwunastoosobowy skład Rady. Od września ruszyła II Edycja Ligi Klas, strona internetowa SU urozmaiciła się o nowe linki (PAPIERY, LINKI, TRADYCJA, SERVIAM oraz tę, którą czytacie, HISTORIA SU), a wraz z końcem września powstały Sekcje SU (charytatywna, modlitewna, liturgiczna, plastyczna, literacka, muzyczna i informacyjna). Liderkami sekcji zostały poszczególne członkinie RSU, a w krótkim czasie dziewczęta zgromadziły wokoł siebie sporą grupkę koleżanek, tak że do aktywnej i systematycznej pracy na rzecz naszej Szkoły udało nam się nakołonić ok. 30 osób.
SU w swojej pracy starał się kultywować tradycję, czyli nawiązywać do uroczystości i wydarzeń zapoczątkowanych w ubiegłych latach oraz "wypróbowywać nowe opcje". Przeżywaliśmy tradycyjnie różaniec, nabożeństwo w intencji zmarłych z naszych rodzin, roraty, Drogę Krzyżową, walentynki, mikołajki, Dzień Wdzięczności, dzień dziecka, nabożństwo do Ducha Świętego. Natomiast do nowości należy zaliczyć Dzień Anioła Stróża, który odbył się w lutym, oraz cykliczne, cośrodowe spotkania w kościele na długiej przerwie, by modlić się dziesiątką różańca. Dziesiątki różańca rozpoczęły się w październiku i trwały nieprzerwanie do końca roku szkolnego. Wraz z powrotem do szkolnej tradycji środowych apeli tematycznych, SU przygotował i poprowadził dwa apele, w tym jeden upamiętniający pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II.
Do marcowych wyborów na Przewodniczącą SU stanęło sześć kandydatek. W toku trwającej dwa tygodnie kampanii wyborczej oraz głosowania, nową Przewodniczącą została wybrana drugoklasistka Agnieszka Petelenz-Łukasiewicz, po czym od razu przystąpiła do piastowania urzędu. Natomiast wicePrzewodniczącą została wybrana Karolina Machnicka, która obejmie urząd od września 2006.
Na osobny akapit zasługuje II Zjazd Samorządów Uczniowskich Gimnazjów Szkół Urszulańskich, który mieliśmy przyjemność zorganizować. Gościliśmy we Wrocławiu delegacje z Poznania, Rybnika oraz (jako gości honorowych) uczniów z krakowskiej szkoły podstawowej. W toku dwudniowych spotkań mieliśmy czas, aby lepiej się poznać (elementy integracyjne) oraz położyć podwaliny pod wspólne przyszłe projekty (praca). Ustalono trzy zdania, które Samorządy obecne na Zjeździe zobowiązały się wykonać: zaplanować i przeprowadzić Dzień Patriotyczny, wypracować sposoby zaangażowania uczniów w życie szkół oraz zaplanować wyjście do osób samotnych. Ustalono także, że następne spotkanie w 2007 roku odbędzie sie w Poznaniu.
Sesja wyjazdowa w Bardzie Sląskim przyniosła nowe rozwiązania na rok 2006/2007. Między innymi utworzono dwie nowe sekcje (Serviam i LOP), opracowano szczegółowy plan Dni Serviam na cały rok, dokonano małej reformy Ligi Klas, zaplanowano konkursy na każdy miesiąc oraz opracowano harmonogram pracy na nowy rok szkolny.
Rok szkolny 2006/2007 nie przyniósł żadnych niespodziewanych zmian, co więcej, nowy skład Rady SU w dużej części złożył się z ubiegłorocznych członkiń (gdyż aż połowa RSU rozpoczęła pracę na rzecz szkoły po wakacyjnej przerwie). Ta mała, acz dynamiczna grupka dziewcząt od razu wzięła się do pracy wypełniając plany sporządone rok wcześniej. Jak w roku poprzednim, udało nam się nakłonić około trzydziestu osób do pracy w sekcjach, w tym w nowej, Sekcji LOP, prowadzonej przez s.Rafaelę Husson. Tradycyjnie SU przygotował czuwania i nabożeństwa różańcowe, Życie-Śmierć-Życie, roratnie, do Anioła Stróża, do Ducha Świętego, Dzień Wdzięczności (tym razem z nabożeństwem czerwcowym), a na Drogę Krzyżową udaliśmy się wspinać do Barda Śląskiego. Lecz nie poprzestano tylko na tym. Samorząd zaprosił uczennice naszej Szkoły do udziału w nowych wydarzeniach, min. Dzień Wspólnoty (dzień integracyjny), sprzątanie Cmentarza Żydowskiego we Wrocławiu, Dzień Patriotyczny, Kiermasz Ozdób Świątecznych na cele charytatywne, bal przebierańców, czy spotkanie trzecioklasistek z absolwentkami-reprezenatkami liceów wrocławskich przed rekrutacją. Na corocznym spotkaniu roboczym w Bardzie ustalono, że wszystkie te wydarzenia trafią na stałe do kalendarza prac SU. W tym roku szkolnym SU przygotowało dwa apele tematyczne: jeden rekrutacyjny, a celem drugiego było przeprowadzenie wśród uczennic ankiety dotyczącej działalności Samorządu. A strona internetowa SU wzbogaciła się o nową podstronę DZIĘKUJEMY, gdzie możemy zapoznać się z osobami uhonorowanymi przez SU za pomoc w jego pracach.
Dzień Patriotyczny w listopadzie był jednym ze zobowiązań, jakie Samorządy Uczniowskie Gimnazjów Urszulańskich powzięły w maju 2006 podczas II Zjazdu Samorządów, który mieliśmy przyjemność organizować. Do innych zadań należało zaangażowanie jak największej ilości uczniów w zycie szkoły oraz wyjście do domu dziecka. Wszystkie je wykonaliśmy w pełni. Niestety nie udało nam się w tym roku wziąć udziału w zjeździe samorządów, bo szkoła, która miała za zadanie zorganizować spotkanie nie wywiązała się z niego.
Kultywowanie idei służby (SERVIAM) miało swój wyraz w działalności świeżo powstałej Sekcji SERVIAM, której kształt ewoluował zmieniając się w ciągu roku. Do głównych zadań Sekcji należało organizowanie Dni Serviam, które w tym roku miały każdy swój charakterystyczny rys. Na początku, we wrześniu, Przewodnicząca i wicePrzewodnicząca odwiedziły klasy podczas godzin wychowawczych przeprowadzając lekcję o dobrze pojmowanej służbie.
Rozgrywki sportowe pod patronatem SU rozpoczęły się w lutym 2007. Wcześniej jednak społeczność uczniowska głosowała w powszechnym referendum wybierając koszykówkę jako dysyplinę do rozgrywek. W toku rywalizacji zwyciężyły trzecioklasistki, które jako Śledziki Matiasa obroniły zdobyty rok wcześniej tytuł mistrzowski. Królem strzelców rozgrywek została Przewodnicząca SU, Aga Petelenz-Łukasiewicz.
Podczas IV Dnia Wdzięczności uhonorowaliśmy trzy osoby, które w bardzo dużym stopniu przysłużyły się Samorządowi wpomagając go w zadaniach przezeń pełnionych. Tymi osobami były: s.Rafaela Husson Bernadeta Bronakowska i s.Rut Kowalczyk. Tradycyjnie uhonorowani otrzymali skromne upominki i trafili do nowej galerii internetowej we wspomnianym wcześniej DZIĘKUJEMY.
Wybory wiosną 2007 zwyciężyła Martyna Olszewska z klasy pierwszej. Martyna musiała jednak niestety zrezygnować z piastowanej funkcji ze względów zdrowotnych, a miejsce jej zajęła Karolina Dzimira z klasy drugiej. W tym roku wicePrzewodniczącej nie wybierano, a to ze względów na zmiany w Statucie SU, które wprowadzono na spotkaniach plenarnych.
Pierwsze spotkanie plenarne odbyło się tradycyjnie w styczniu, drugie na przełomie kwietnia i maja w Bardzie Śląskim. Samorząd w toku prac uchwalił znaczące zmiany dotyczące "ustroju" SU. Przypomnijmy, że wszelkie "zmiany ustrojowe" mogą być wprowadzane tylko na podstawie decyzji SU. W styczniu i kwietniu postanowiono co następuje: (a) wicePrzewodnicząca nie jest wybierana w wyborach powszechnych, lecz zamiast niej zostaną wybrane przez Przewodniczącą dwie wicePrzewodniczące z nowego składu RSU. Nowe wice nie mogą pochodzić z tej samej klasy i muszą być zaakceptowane w drodze głosowania przez pozostałych członków RSU. (b) kandydatka aby zostać wybraną na Przewodniczącą musi uzyskać 50% głosów + 1. W razie, gdyby żadna z kandydatek nie uzyskała tej liczby głosów, zarządza się drugą turę głosowania, do której przystępują kandydatki z dwoma najlepszymi wynikami. (c) ustanowiono dolną granicę średniej ocen dla kandydatów do Rady SU i jest to 4,0. Taki sam wymóg dotyczny kandydatki startujące w wyborach na Przewodniczącą SU.
Ostatni dzień roku szkolnego przyniósł wyniki Plebiscytu Urszulanka Roku. Urszulanką Roku 2007 została Agnieszka Petelenz-Łukasiewicz. Specjalny dyplom Agnieszki zawiśnie na korytarzu szkolnym w galerii Urszulanek Roku, którą utworzyliśmy i odsłoniliśmy jesienią ubiegłego roku szkolnego. Swoją pracę w SU zakończyła również Ola Cupiał. Ola jest pierwszą osobą w historii naszego Samorządu, która pracowała przez cały swój pobyt w Gimnazjum, czyli pełne trzy lata! Dla niej i dla osób w przyszłości takie jak ona stworzyliśmy nową podstronę na stronie SU: WETERANI.
Skład 07-08, gotowy do 20 września, rozpoczął realizację planów ze zwykłymi wszystkim naszym poprzednim Radom SU zapałem i ochotą. Po raz pierwszy wybierając Radę uwzględniano kryterium średniej ocen (minimum 3,85 za poprzedni semestr). Nowością było także wybranie przez Przewodniczącą dwóch wicePrzewodniczących spośród grona RSU, zamiast jednej, wybieranej w wolnych wyborach. Ciekawostką dotyczącą składu RSU była pewnego rodzaju niemoc "gospodarzowa" w klasie pierwszej, które zmieniały gospodarza aż dwa razy!
Od początku przecieraliśmy stare szlaki, organizując tradycyjne nabożeństwa, spotkania, imprezy, itd. Ważną cechą wyróżniającą ten rok szkolny była spora ilość wyjazdów, w których uczestniczyliśmy. Począwszy od jesieni zorganizowaliśmy nabożeństwo różańcowe w Bardzie Śląskim, wiosną byliśmy na Jasnej Górze na uroczystości zakończenia Jubileuszu 150-lecia Urszulanek w Polsce, tradycyjnie w maju obradowaliśmy w Bardzie, a w czerwcu odwiedziliśmy Samorząd urszulańskiej szkoły podstawowej w Krakowie. Wizyta w Krakowie jest warta szczególnej uwagi, gdyż była to druga część wymiany międzysamorządowej, jaką zorganizowaliśmy tego roku. Druga, bo cykl spotkań rozpoczęliśmy przyjmując gości z Krakowa jesienią 2007.
Nowością tego roku szkolnego było patronowanie nowemu plebiscytowi szkolnemu "Zdjęcie roku". "Zdjęcie roku" jest wybierane spośród zdjęć miesiąca, które uprzednio przez cały rok typują internauci, głosując na naszych stronach internetowych. W pierwszym roku najlepszą fotografią okazała się być ta autorstwa s.Estery Grzegorek, przedstawiąjąca troje naszych nauczycieli podczas spaceru w czasie rekolekcji wielkopostnych.
Tegoroczne rozgrywki różniły się od poprzednich przede wszystkim dyscypliną sportową: w wyniku plebiscytu wybrano siatkówkę. Mistrzyniami świata naszej Szkoły w siatkę okazały się trzecioklasistki, pod wodzą Karoliny Miszkurki, które po raz kolejny przybrały nazwę Jęczących Bzyków. Sędzią spotkań była Aga Petelenz-Łukasiewicz, która w nowej szkole (LO3) uzyskała kwalifikacje sędziego siatkarskiego.
Podczas uroczystości Dnia Wdzięczności jak zwykle uhonorowaliśmy osoby, które w szczególny sposób pomagają nam w ciężkiej pracy samorządowej, a były nimi w tym roku s.Jadwiga Grzenkowicz, p.Witold Hermaszewski i Aga Petelenz-Łukasiewicz.
Wiosenne Wybory na Przewodniczącą SU odbyły się w nowej formule. Uczennice i nauczyciele głosowali na swoje kandydatki w dwóch rundach (system prezydencki). W wyniku pierwszego głosowania żadna z kandydatek nie uzyskała wymaganej bezwzględnej ilości głosów, więc do drugiej rundy przeszły Magda Gorczyca z klasy pierwszej i Gabrysia Pietraszkiewicz z klasy drugiej. Ostatecznie zwyciężyła Gabrysia Pietraszkiewicz i to ona została nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły.
Natomiast ustępujaca dotychczasowa Przewodnicząca, Karolina Dzimira, dostąpiła zaszczytu bycia uhonorowaną mianem Uszulanki Roku 2008. Karolina także jako druga w historii naszej samorządności zostałą weteranem SU, czyli osobą, która przez pełne trzy lata pracowała dla Szkoły w Samorządzie Uczniowskim.
To był rok niezwykle wzmożonej i owocnej pracy.


Nowi ludzie, nowe wizje, nowe pomysły. Rada SU, znacznie zasilona świeżą krwią, z radością przystąpiła do działania. Rok 08/09 nie przyniósł żadnych rewolucyjnych zmian ani w układzie uroczystości, ani ustrojowych. Pieczołowicie realizowany plan z Barda '08 przyniósł tradycyjne czuwania: różaniec, Życie-Śmierć-Życie, roraty,(itd.), imprezy szkolne: mikołajki, walentynki, bal (itp), a wszystkie wedle naszej starej zasady "nic dwa razy się nie zdarza" (co roku nowe scenariusze imprez). Rozgrywki w tym roku szkolnym ("dwa ognie") zwyciężyła klasa druga (Żabcie), a sędziną zawodów była Dominika Plichta (LO3).
Ten rok szkolny, podobnie jak poprzedni, naznaczony był wyjazdami. Na początku roku przyjmowaliśmy gości z Samorządu z Gimnazjum z Poznania, po czym udaliśmy się do nich w maju z rewizytą. Przedtemm jednak, po raz drugi w ostatnich latach, pojechaliśmy do Barda Śląskiego na Drogę Krzyżową w plenerze. Bardo widziało nas jeszcze tego roku dwa razy: raz na tradycyjnej sesji wyjazdowej, a potem podczas wyjazdu rekreacyjnego.
Przed SU stanęło w tym roku nowe wyzwanie, a mianowicie włączenie się do przygotowań do nadchodzącego jubileuszu dziesięciolecia gimnazjum. W tym celu odbyliśmy kilka razy w ciągu roku szkolnego spotkania sobotnie, podczas których planowaliśmy prezentację działalności szkoły, w tym SU. W skład tego nieformalnego komitetu weszły także nasze absolwentki. Owoce tej pracy ujrzymy w październiku.
V edycja Ligi Klas zakończyła się bezdyskusyjnym zwycięstwem klasy s.Rut Kowalczyk. Dziewczęta objęły prowadzenie w listopadzie i od tamtej pory nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa.
Cztery sztaby wyborcze przystąpiły do rywalizacji popierając swoje kandydatki. W efekcie kampanii wyborczej, do drugiej rundy wyborów przeszły Dominika Dutkowiak oraz Ania Łukaszczuk. I to właśnie Ania została wybraną Przewodniczącą SU na nowy rok szkolny. A Urszulanką Roku 2009, głosami uczennic i nauczycieli, została wybrana Kinga Przymuszała.

Niewątpliwie najtrudniejszy rok w dotychczasowej pracy szkolnej, Rok Jubileuszowy, w dużej mierze zdeterminował działalność Rady 2009/1010. Około połowy składu wzięło aktywny udział w przygotowaniach, lwią część czasu spędzając na próbach przedstawienia kukiełkowego i produkowaniu scenografii. Nieoceniony udział w pracę miały nasze drogie absolwentki, które nie szczędziły czasu, by wspomagać rsuowiczki w ich wysiłkach.
Z racji przygotowań po raz pierwszy czuwanie za zmarłych Ż-Ś-Ż zostało przygotowane przez wspólnotę ICHTIS, która znana jest naszej społeczności szkolnej z prowadzonych rekolekcji wielkopostnych. Poza tym wszystkie imprezy przygotowywane przez SU miały swój zwyczajowy, jak zwykle, ciekawy przebieg. W okresie ferii grupka rsuowiczek wraz z Opiekunem udali się do Barda Śląskiego na trzydniowy wypoczynek. Wiosenne rozgrywki sportowe sędziowane przez Kingę Przymuszałę wygrał zespół Wampiry (pierwszoklasistki), a dyscypliną wybraną w referendum została siatkówka. Wybory na Przewodniczącą SU wygrała od razu w pierwszej rundzie dotychczasowa wicePrzewodnicząca SU, Kaja Maleszko, pokonując trzy rywalki. Kaja oficjalnie przejęła "władzę" 29 marca.
Liga Klas w tym roku szkolnym (szósta edycja) miała niesamowity przebieg - do końca nie było wiadomo, czy zwyciężczyniami zostaną Kaktusy (1 klasa) czy Żabcie (3 klasa). Ostatecznie zwyciężyły te pierwsze, przy okazji pobijając dotychczas nieosiągalny rekord ilości celujących w Łańcuchu Szóstek (klasa s.Estery w 2006 zdobyła 479), uzyskując ich aż 521!
Wyjazd do Barda Śląskiego przyniósł wiele ciekawych nowych rozwiązań na nowy rok pracy, ale o tym za ok 365 dni :)

Oby każdy rok pracy rozpoczynał się takim "problemem" - do pracy dla szkoły w rekrutacji do RSU zgłosiło się ponad 20 osób! Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu postanowiono stworzyć grupę uczennic wspomagającą pomysłami prace Samorządu. W ten sposób zaistniały "osoby stowarzyszone". Rokm 2010/2011 przyniósł zmiany w harmonogramie pracy SU. Od tego roku z grafiku "wypadły" Dzień Wspólnoty, Walentynki oraz na zmianę prowadzone z nauczycielem religii nabożeństwo różańcowe lub drogi krzyżowej (w tym roku samorządowiczki przygotowały wyjazdowy "różaniec"). Związane to było z narastającymi obowiązkami nakładanami na SU, innymi niż imprezy (np. trzy "Drzwi Otwarte"). Z ciekawszych pomysłów imprezowych na uwagę zasługują przebrania na Dzień Wiosny (w świecie mikrobów) oraz Dzień Samochodu w ramach Dnia Dziecka.
Po raz kolejny w referendum dotyczącym rozgrywek zwyciężyła siatkówka, a w toku samych już dwudniowych zawodów drużyna Wampirów, reprezentująca klasę drugą. VIII Edycję Ligi Klas wygrała klasa trzecia p.Magdaleny Olbrich, minimalnie pokonując broniące tytułu drugoklasistki.
Nowa Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została wybrana w dwóch rundach Ania Pietrucha, która w decydującym głosowaniu pokonała Martę Sanchez-Wolak. "Władza" została przekazana Ani przekazana przez ustąpującą Kaję Maleszko. Siódmą w historii Urszulanką Roku została w głosami uczennic i nauczycieli plebiscycie wybrana Magda Putyra z klasy trzeciej.
Przy okazji listopadowego kiermaszu świątecznego udało nam się nawiązać kontakt z Fundacją "Mam marzenie", na której szczytne cele przekazywane będą fundusze zebrane podczas przyszłych kiermaszów.
Koniec roku szkolnego zbiegł się z pożegnaniem Siostry Estery Grzegorek, która zakończyła swoją misję dyrektorowania w naszym Gimnazjum. Podczas uroczystości zakończenia dziewczęta podziękowały Siostrze za lata współpracy i wspierania prac SU. Doszło też do niezwykłego wydarzenia - na scenie obok siebie znalazły się wszystkie Przewodniczące SU (poza jedną) z lat 2004-2011!
Po zakończeniu roku szkolnego znakomita część rady SU wyjechała na trzydniowy wypoczynek do Barda Śląskiego.

A historia wciąż pisze się na naszych oczach.

Oglądaj zdjęcia w Galerii