skład samorządu
papiery
galeria
galeria
fotografia roku
galeria
galeria
napisz do nas
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

03.06.2005 Na pytanie Dlaczego Plebiscyt na Urszulankę Roku jest ważny dla społeczności uczniowskiej naszego Gimnazjum? padły następujące odpowiedzi (zebrała Ewa Sławin)

>Dla mnie Plebiscyt jest ważny, ponieważ pokazuje pożądany obraz urszulanki. Można zobaczyć, jakie jej cechy najbardziej są godne uznania.
>Jest [Plebiscyt] bardzo ważny, bo Urszulanka Roku jest naszą reprezentantką, ona świadczy jakie wartości preferujemy, jakie jest nasze zdanie, nasz ideał.
>Uważam, że wybranie Urszulanki Roku jest ważne, ponieważ zostanie wybrany wzór do naśladowania.
>Plebiscyt jest ważny, ponieważ w przyszłym roku dziewczyny aby zostać Urszulanką Roku będą grzeczniejsze, bardziej odpowiedzialne itp. A także będą miały wzór do naśladowania.
>Jestem przekonana, że Plebiscyt na Urszulankę Roku jest bardzo słuszny! Dzięki niemu dziewczyny mogą mieć motywację do dobrego postępowania zarówno względem siebie [nawzajem], jak i względem Boga. Być może dzięki Plebiscytowi więcej dziewczyn uaktywni się i będzie startowało do Samorządu Uczniowskiego w przyszłym roku. Oby tak było...
>Plebiscyt na Urszulankę Roku wyłoni najlepszą Urszulankę spośród trzech klas. To bardzo ważne, bo każda z nas będzie miała żywy przykład na to, jak powinna zachowywać się na co dzień w szkole i poza nią.
>Plebiscyt „Urszulanka Roku” jest ważny dla uczennic, ponieważ pokazuje im jaka powinna być wzorowa urszulanka, ukazuje im jakiś ideał, który warto naśladować. Stanowi on pewien bodziec do pracy nad sobą i doskonalenia swoich zalet.
>Plebiscyt „Urszulanka Roku” jest dla nas ważny, gdyż dzięki niemu będziemy mogły zastanowić się nad naszym zachowaniem, kulturą osobistą oraz innymi. Wybieramy osobę, która słusznie zostanie wyróżniona, stanie się dla nas przykładem, będziemy mogły próbować się do niej upodabniać – pod względem dobrych cech.
>Urszulanka Roku jest wzorem do naśladowania. Z tego powodu zostanie Urszulanką Roku jest dużym zaszczytem. Dlatego na pewno w następnym roku dziewczyny będą się starać lepiej uczyć, wezmą pod uwagę, że dobre oceny i kultura "opłacają się".
>Plebiscyt na Urszulankę Roku jest ważny, gdyż jeśli znajdziemy taka osobę - Urszulankę Roku to dowiedziemy, że w naszej szkole jest przynajmniej jedna osoba , która potrafi połączyć obowiązki ucznia z uczestnictwem w specyficznym i jakże żywiołowym życiu szkoły.
>Plebiscyt na Urszulankę Roku jest ważny dla życia szkoły ponieważ pozwala on na to, aby nagrodzić wybraną uczennicę za jej wysiłek i wyróżnić ją.

Podsumowując, Plebiscyt Urszulanka Roku ma dla nas ogromne znaczenie i pokazuje, że wartości jakie Gimnazjum stara się nam wpoić nie są archaiczne, ale wciąż pożądane, czego widocznym znakiem są kandydatki do tytułu oraz jakim będzie sama już Urszulanka Roku.